Storaktionærmeddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29

Storaktionærmeddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29




Storaktionærmeddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29

Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) skal hermed i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 meddele, at Investeringsselskaberne Artha Optimum A/S (”Artha Optimum”) og Artha Max A/S (”Artha Max”) dags dato har meddelt Selskabet følgende:

Artha Optimum besidder selv 211.834 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 423.668, som udgør 7,965 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Herudover har Artha Optimum via fuldmagt rådighed over 389.979 aktier a DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 797.958, som udgør 15,002 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Stemmerne tilknyttet til Artha Optimums aktiebesiddelser sammenlagt med stemmerettighederne, som Artha Optimum har fået overført, udgør 398.979 stemmer, tilknyttet 398.979 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 797.958, som udgør 15,002 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Grænsen på de 15 % er passeret den 9. april 2021.

Artha Max besidder 133.006 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 266.012, som udgør 5,001 % af den samlede aktiekapital i Selskabet. Stemmeretten tilknyttet de 133.006 aktier er overdraget til Artha Optimum og er talt med ovenfor.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør
Tlf. 40 10 28 76

Attachments