Periodeoplysning for 3. kvartal 2020 fra Totalbanken A/S

Periodeoplysning for 3. kvartal 2020 fra Totalbanken A/S
Periodeoplysning for 3. kvartal 2020 fra Totalbanken A/S

Overskud på 41,3 mio.kr. før skat forrenter egenkapitalen med 11,7 % p.a.

Efter 9 måneder med fortsat høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet samt en stor tilgang af nye kunder opjusterer koncernen forventningerne til årets resultat før skat til 45-55 mio.kr. Periodens resultat før skat udgør et overskud på 41,3 mio.kr.

Attachment